Mae hacwyr Gogledd Corea yn cerdded i ffwrdd gyda bron i $ 400 miliwn mewn crypto

Dros y blynyddoedd, mae Gweriniaeth Ddemocrataidd Pobl Corea (DPRK) wedi bod ar frig y siart yn y rhestr o ymosodiadau seiber. Fodd bynnag, yr agwedd fwyaf unigryw o hacio Gogledd Corea yw ei ffocws ar dargedu sefydliadau ariannol.

Mae'n well gan hacwyr hyd yn oed ETH

Roedd gan hacwyr crypto Gogledd Corea 'flwyddyn faner' yn 2021 yn ôl data newydd gan Chainalysis. Yn unol â'r dyddiad hwn, cerddodd yr hacwyr hyn i ffwrdd gyda bron i $ 400 miliwn mewn crypto trwy ymosodiadau seiber yn 2021.

Roedd yr ymosodiadau hyn yn canolbwyntio'n bennaf ar gwmnïau buddsoddi a chyfnewidfeydd canolog. Gwnaeth ddefnydd o heidiau gwe-rwydo, gorchestion cod, meddalwedd faleisus, a pheirianneg gymdeithasol uwch i seiffon arian allan o waledi “poeth” y sefydliadau hyn sydd wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd i gyfeiriadau a reolir gan DPRK.

Yn nodedig, rhwng 2020 a 2021, cynyddodd nifer yr haciau sy'n gysylltiedig â Gogledd Corea o bedwar i saith. A thyfodd y gwerth a dynnwyd o'r haciau hyn 40%. Mae’r graff isod yn amlygu’r un stori.

Ffynhonnell: Chainalysis

Naratif diddorol arall. Yn 2017, roedd BTC yn cyfrif am bron yr holl crypto a ddwynwyd gan y DPRK, ond erbyn hyn nid cymaint.

“Yn 2021, dim ond 20% o’r arian a ddygwyd oedd Bitcoin, tra bod 22% naill ai’n docynnau ERC-20 neu’n altcoins. Ac am y tro cyntaf erioed, Ether oedd yn cyfrif am fwyafrif yr arian a gafodd ei ddwyn, sef 58%.

Mae hyn yn eithaf amlwg o'r graff isod. Mae'r gostyngiad yng nghyfran BTC i'w weld yma.

Ffynhonnell: Chainalysis

Cronfeydd wedi'u dwyn

Credir bod arian cyfred digidol wedi'i ddwyn yn cael ei ddefnyddio gan y DPRK i osgoi cosbau economaidd. Felly, i helpu i ariannu arfau niwclear a rhaglenni taflegrau balistig. Mae adroddiad gan Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig o 2019 yn taflu goleuni ar yr un casgliad.

Mae cadwynalysis bellach yn cyfeirio at hacwyr o Deyrnas yr Hermit, fel Lazarus Group, fel bygythiadau parhaus datblygedig (APT). Yn y cyd-destun hwn, ychwanegodd yr adroddiad, “Er y byddwn yn cyfeirio at yr ymosodwyr fel hacwyr sy’n gysylltiedig â Gogledd Corea yn fwy cyffredinol, mae’n debygol bod llawer o’r ymosodiadau hyn wedi’u cyflawni gan Grŵp Lazarus yn benodol.”

O 2018 ymlaen, mae'r grŵp a grybwyllwyd uchod yn dwyn ac yn golchi symiau enfawr o arian rhithwir bob blwyddyn, yn nodweddiadol dros $ 200 miliwn. Cyflawnwyd y gweithgareddau anghyfreithlon hyn trwy wahanol ddulliau. Maent yn amrywio o hercian cadwyn, y dull 'Peel Chain'. Yn fwy diweddar mae'r hacwyr wedi defnyddio system gymhleth o gyfnewid a chymysgu darnau arian.

Ffynhonnell: Chainalysis

Wedi dweud hynny, nid hwn oedd yr adroddiad cyntaf i ddangos baneri coch yn ymwneud â'r artistiaid sgam hyn yng Ngogledd Corea. Yn ôl adroddiad arall, honnir bod Gogledd Corea wedi seiffon oddi ar werth dros $ 1.7 biliwn o crypto o gyfnewidfeydd dros nifer o flynyddoedd.

Serch hynny, mae angen mynd i'r afael â'r pryder hwn. Bydd yn cynorthwyo'r asedau digidol yn uniongyrchol i sefyll prawf teg gyda gwahanol gyrff gwarchod rheoleiddio.

Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/north-korean-hackers-walk-away-with-nearly-400-million-in-crypto/


YouTube fideo