8 Miliwn o Dogecoin Newydd Brynu gan Y Morfil ETH hwn wrth i Tesla Dechrau Derbyn DOGE

delwedd erthygl

Yuri Molchan

Mae data blockchain diweddar yn dangos bod morfil Ethereum wedi ychwanegu 8 miliwn Dogecoin at eu daliadau crypto

Cynnwys

  • Mae Dogecoin yn cynyddu 16.48% wrth i Tesla ddechrau ei dderbyn
  • Mae morfilod yn symud Dogecoin o hyd

Yn ôl data a ddarparwyd gan WhaleStats, mae morfil Ethereum dienw wedi caffael wyth miliwn o DOGE gwerth $1,411,777.

Yn y cyfamser, mae gweithgynhyrchu e-gar behemoth Tesla dan arweiniad dyn cyfoethocaf y byd, Elon Musk, wedi dechrau gwerthu nwyddau ar gyfer y meme arian cyfred digidol gwreiddiol. Mae Tesla wedi cyflwyno dau ddarn o nwyddau hyd yn hyn.

Mae Dogecoin yn cynyddu 16.48% wrth i Tesla ddechrau ei dderbyn

Nawr bod Tesla wedi lansio sawl darn o nwyddau wedi'u prisio yn Dogecoin, mae pris y meme arian cyfred digidol mwyaf poblogaidd bellach wedi cynyddu dros 16%, gan fasnachu ar $0.1985 ar hyn o bryd.

Mae Tesla wedi dechrau gwerthu ychydig o ddarnau o nwyddau wedi'u prisio yn Doge. Mae arweinydd cynnyrch Tesla, Taylor Robinette, wedi postio lluniau o ddwy eitem ar ei ddolen Twitter swyddogol: “seiber-chwiban,” casgladwy ar ffurf Cybertruck gwerth 300 DOGE (allan o stoc eisoes, yn ôl gwefan Tesla) ac a “Bwcl Belt Giga Texas” pris o 835 DOGE.

Yn gynharach heddiw, anogodd cyd-sylfaenydd Dogecoin, Billy Markus, gymuned DOGE i wario ei gyfoeth o ddarnau arian meme ar Tesla merch yn ei sylw o dan drydariad Musk am Tesla yn dechrau gwerthu nwyddau ar gyfer Dogecoin.

Mae morfilod yn symud Dogecoin o hyd

Yn ôl y Rhybudd Morfil Dogecoin Tudalen Twitter, yn ystod y 24 awr ddiwethaf, mae 39 miliwn o Dogecoin wedi'u trosglwyddo rhwng waledi dienw.

Roedd pob trafodiad yn cario 4 miliwn, 5 miliwn neu 8 miliwn o ddarnau arian meme.

Ffynhonnell: https://u.today/8-million-dogecoin-just-bought-by-this-eth-whale-as-tesla-starts-accepting-doge


YouTube fideo